วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:50 น.
    STECH จัดตั้ง 9 บริษัทย่อยใหม่ ขยายฐานลูกค้า-ช่องทางธุรกิจ หนุนรายได้เพิ่ม(ที่มา: ข่าวหุ้น)
          STECH ประกาศจัดตั้ง 9 บริษัทย่อย เดินหน้าธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง หวังขยายฐานลูกค้า ขยายช่องทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการตลาด

6/9/2021 08:50