วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:56 น.
    TEAMG ได้ SCC เสือติดปีกจับตาควงรุกงานข้ามชาติ (ที่มา: ทันหุ้น)
          TEAMG เปิดทาง SCC ส่งบริษัทย่อยเข้าร่วมถือหุ้น 9.90% ขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมโซลูชั่น ขยายการให้บริการทางธุรกิจไปต่างประเทศ ด้านผู้บริหารมองจะเป็นการนำจุดแข็งทางธุรกิจเข้ามาสนับสนุนร่วมกันได้

9/9/2021 08:56