วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:53 น.
    ดันไทยอาหารแห่งอนาคต เน้น 4 สร้างตามแผนพัฒนา (ที่มา: เดลินิวส์)
          นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ ครม. ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 (62-70) เพื่อใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยโดยปี 64 นี้ คาดว่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะมีมูลค่ากว่า 1.05 ล้านล้านบาท ขณะที่แผนระยะยาวได้มุ่งเน้นใน 4 สร้าง คือ การสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่, การสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต, การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม ในการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอาหารอนาคตแห่งอาเซียน

14/9/2021 08:53