วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:56 น.
    TKS บันทึกกำไร SABUY หนุนผลงานครึ่งหลังสวย (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          “ทีเคเอส” ส่งซิกงบครึ่งปีหลังสวย เริ่มบันทึกกำไรจาก SABUY หลังเข้าถือหุ้น 9.68% พร้อมจับมือเป็นพันธมิตรลุยต่อยอดตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการศูนย์อาหาร สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และบริการที่มากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลง

14/9/2021 08:56