วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 09:06 น.
    TPCH ปลูกพืชพลังงานลดต้นทุนผลิตไฟฟ้า (ที่มา: ทันหุ้น)
          TPCH แย้มอยู่ระหว่างศึกษาปลูกพืชพลังงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ลดต้นทุนผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าภาคใต้ คาดเห็นความชัดเจนในไตรมาส 1/65 ระบุรอประกาศผลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ภายในวันที่ 23 กันยายนนี้ จ่อ COD โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ ภายในปี 64

16/9/2021 09:06