วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 09:02 น.
    ASIMAR แบ็กล็อกแน่น หนุนรายได้ปีนี้โต 8-10% (ที่มา: ทันหุ้น)
          ASIMAR คาดรายได้ปี 2564 เติบโต 8-10% จากงานในมือ (Backlog) ของกลุ่มลูกค้าที่ทยอยส่งมอบ และปี 2565-67 คาดว่าโตปีละ 10-15% จากแนวโน้มอุตสาหกรรมงานต่อเรือ-ซ่อมเรือ และธุรกิจใหม่เข้ามาหนุนเต็มสูบ

21/9/2021 09:02