วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:51 น.
    TU ลงทุนเชิงกลยุทธ์อาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลาย (ที่มา: ดอกเบี้ยธุรกิจ)
          บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU ได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ 10% คิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท ในบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย หรือ อาร์บีเอฟ ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ทั้งวัตถุแต่งรส สี และสารปรุงแต่งอาหารหลากหลายชนิด การลงทุนครั้งนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างสองบริษัทมาเป็นระยะยาวนาน โดยอาร์บีเอฟได้จัดหาส่วนผสมอาหารที่ได้คุณภาพให้กับไทยยูเนี่ยน

28/9/2021 08:51