วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 09:03 น.
    TEAMG แตกธุรกิจตั้งบริษัทร่วมทุนลุยเทคโนอสังหา (ที่มา: ทันหุ้น)
          TEAMG จับมือพันธมิตร ตั้งบริษัทร่วมทุน "แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์" สยายปีกลุยธุรกิจ Property Technology ขยายตลาดและเพิ่มโอกาสต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัท หวังสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง

29/9/2021 09:03