วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:38 น.
    กนง. ตรึงดอกเบี้ย 0.50% แนะรัฐอัดมาตรการดึงเชื่อมั่นฟื้น ศก. (ที่มา: แนวหน้า)
          นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผย ผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2564 ว่า คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปว่าในปี 2564 และปี 2565 จะขยายตัว โดยจะได้รับผลบวกจากการกระจายวัคซีนได้ดีขี้น การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เร็วกว่าคาด โจทย์ที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน คือ มาตรการดำเนินการการควบคุมการแพร่ระบาดที่เอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้ฟื้นตัวต่อเนื่อง

30/9/2021 08:38