วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:57 น.
    หนุนปลดล็อกอุปสรรคท่องเที่ยว ถ้าทำได้ทัวริสต์มาภูเก็ตทะลัก! (ที่มา: ไทยรัฐ)
          นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบหลักการแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ตามที่ ททท.เสนอในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย โดยรัฐและเอกชนร่วมกันลงขัน วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตที่มีความยั่งยืน

1/10/2021 08:57