วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:58 น.
    ดึง ตปท.ลงทุนหลังโควิด (ที่มา: สยามรัฐ)
          'กนอ.' เซ็นสัญญาจ้างเอกชนลุยงานก่อสร้างสมาร์ท ปาร์ค รับ New S-curve นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม สมาร์ท ปาร์ค จังหวัดระยอง ระหว่าง กนอ. กับบริษัท เทิดไท แอนด์โค จำกัด และการลงนามในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ระหว่าง กนอ. กับกิจการค้าร่วมบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ดี.เอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด เพื่อเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหลังจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ

1/10/2021 08:58