วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:59 น.
    CPN เทพันล.อุ้มพันธมิตร (ที่มา: เดลินิวส์)
          นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เปิดเผยว่า บริษัทวางแผนใช้เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปีนี้ ในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กับพันธมิตรที่เป็นร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เพื่อพัฒนาระบบโดยเชื่อมต่อระหว่างร้านค้ากับกลุ่มสมาชิกเดอะวันที่ปัจจุบันมีทั้งหมด 18 ล้านคน

1/10/2021 08:59