วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:01 น.
    LOXLEY เซ็นรับงานกทพ. รื้อด่านเก็บเงินมูลค่า 24 ล้าน (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          “ล็อกซเล่ย์” เซ็นสัญญารับงานรื้อย้ายด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม 3 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3ฯ ของ กทพ.มูลค่า 24 ล้านบาท ระยะเวลาทำงาน 180 วัน

1/10/2021 09:01