วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:44 น.
    ไทยรวยยูเรเซียเลิกจีเอสพี (ที่มา: เดลินิวส์)
          นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.64 เป็นต้นไป สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศคือ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถานได้ประกาศตัดสิทธิทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) ให้กับประเทศกำลังพัฒนา 74 ประเทศ รวมไทย หลังมีระดับพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงเกินเกณฑ์กำหนด โดยไทยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง ทำให้สินค้าที่ไทยเคยได้รับสิทธิ ต้องกลับไปเสียภาษีนำเข้าอัตราปกติ หลังที่ผ่านมาสินค้าไทยได้รับลดภาษีถึง 25% ของภาษีทั่วไป

4/10/2021 08:44