วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:45 น.
    อนุสรณ์ชี้งบประมาณปี65ขาดดุลสูงสุดรอบหลายทศวรรษ (ที่มา: แนวหน้า)
          รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต คาดว่า งบประมาณปี 2565 จะมีการขาดดุลงบประมาณสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ โดยจะมีการขาดดุลไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท เพิ่มจากที่ประมาณการเดิมไว้ที่ 7 แสนล้านบาท เนื่องจากรายได้จากเก็บภาษีจะพลาดเป้าค่อนข้างมากและโอกาสในการเก็บภาษี ได้สูงกว่า 2.563 ล้านบาท ในระดับเดียวกับปี 2562 นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย

4/10/2021 08:45