วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:47 น.
    คลังสั่งพิโกฯ ลดค่าทวงหนี้ เหลือ 50 บาทช่วยรายย่อย ผนึกตำรวจบี้เจ้าหนี้เถื่อน(ที่มา: เดลินิวส์)
          นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สศค. ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 3) ปรับลดค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้สำหรับการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าทวงหนี้ลดลงจากรายละ 80 บาทต่อเดือน เหลือ 50 บาทต่อเดือน

5/10/2021 08:47