วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:49 น.
    AIE ชูรถกลับมาวิ่งพรึบคลายล็อกผลิตเพิ่ม (ที่มา: ทันหุ้น)
          AIE รับคลายล็อกดาวน์เลื่อนเคอร์ฟิว ทำปรากฏการณ์รถวิ่งมากขึ้น กำลังผลิตไบโอดีเซลพุ่ง เชื่อ Q4/2564 อัพกำลังผลิตสูงอีกเกิน 7.5 แสนลิตรต่อวัน ด้าน AI เดินเครื่องการผลิตลูกถ้วยเต็มที่ 100% แล้ว ลุยส่งมอบงานในมือ 300 ล้านบาทปีนี้ เตรียมพร้อมประมูลงานลูกถ้วยไฟฟ้าเพิ่มเติมในปีงบประมาณใหม่ 2565

5/10/2021 08:49