วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:41 น.
    เอสแอนด์พีคงเครดิตไทย คาดจีดีพีปีนี้โตได้แค่ 1.1% รออีก 2 ปีฟื้นตัวเหมือนเดิม(ที่มา: เดลินิวส์)
          นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า บริษัท เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้งส์ (เอสแอนด์พี) ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่บีบีบีบวก และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ มองว่าภาคการคลังสาธารณะยังแข็งแกร่ง แม้การดำเนินนโยบายการคลังผ่านมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด จะทำให้การขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64-65 และหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น

6/10/2021 08:41