วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:02 น.
    CPW รับโอนกิจการ IBIZ Plus เพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์-ช่องทางขาย ดันรายได้ Q4 โต(ที่มา: ข่าวหุ้น)
          CPW รับโอนกิจการ IBIZ Plus ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ Samsung-Xiaomi เติมเต็มพอร์ต และเพิ่มช่องทางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ AIS ดันสาขาเพิ่มเป็น 102 แห่ง หนุนรายได้ 4Q64 โตแกร่ง

7/10/2021 09:02