วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:48 น.
    ภูธรอ่วมหนี้ครัวเรือนสูงปรี๊ด (ที่มา: เดลินิวส์)
          รายงานข่าวจากฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่อยู่กับเศรษฐกิจมานานและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากโควิด-19 ระบาดหนักในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคในอนาคตและการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว โดยหนี้ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานและภาคเหนือที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและไม่ได้ทำงานโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยเกษียณ ซึ่งวัยนี้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนภาคใต้และภาคกลาง หนี้เพิ่มขึ้นในกลุ่มแรงงานที่ใช้ทักษะไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้อุปโภคบริโภค และก่อหนี้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

14/10/2021 08:48