วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:49 น.
    ศุลกากรรีดภาษีทะลุแสนล. (ที่มา: เดลินิวส์)
          นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรปีงบประมาณ 64 (เดือน ต.ค.63-ก.ย.64) สามารถทำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเก็บได้ทั้งสิ้น 102,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,497 ล้านบาท จากปีที่แล้วที่เก็บได้ 93,897 ล้านบาท แต่ต่ำกว่าประมาณการเพียง 2.3% เท่านั้นเนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการค้าโลกขยายตัวทำให้มีสินค้าส่งออกและนำเข้าเพิ่มขึ้นประกอบกับกรมศุลฯมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในพิธีศุลกากรทำให้การตรวจปล่อยสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว

14/10/2021 08:49