วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:00 น.
    HANA จ่ายปันผล 1 บาท XD วันที่ 29 ต.ค.นี้ ลงทุน PMS เพิ่ม 2 พันล. (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          บอร์ด HANA อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 1 บาท ขึ้น XD วันที่ 29 ต.ค.นี้ และจ่ายปันผล 15 พ.ย. 64 ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี Silicon & SiC ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า จ่อลงทุนใน PMS เพิ่มอีก 2,000-2,160 ล้านบาท คาดสายการผลิตขนาดใหญ่ติดตั้งเสร็จต้นไตรมาส 4/65 เริ่มผลิตในช่วงปลาย ปี 65 หรือต้นปี 66

18/10/2021 09:00