วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:44 น.
    เร่งรับมือมาตรการ AD สนค. แนะผู้ส่งออกปรับตัวเชิงรุก-เพิ่มขีดแข่งขันการค้าโลก(ที่มา: สยามรัฐ)
          นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ สนค. เปิดเผยว่า ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา ประเทศกำลังพัฒนาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping: AD) AD เพิ่มขึ้น และเป็นการใช้มาตรการระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันถึงเกือบร้อยละ 80 นอกจากนี้จากสถิติการไต่สวนการทุ่มตลาด และการใช้มาตรการ AD ของสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือ WTO ระหว่างปี 2538-2563 พบว่าการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดเพิ่มขึ้นหลังจากปี 2561 โดยในปี 2563 มีการไต่สวน 349 ครั้ง เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า เมื่อเทียบกับปี 2538 และคาดว่าการใช้มาตรการ AD ของสมาชิก WTO หลังจากปี 2563 จะมีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนการไต่สวนที่เพิ่มขึ้น

20/10/2021 08:44