วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:23 น.
    SABUY ร่วมทุน TERO ตั้ง TRSB จ่อปิดอีก 5-7 ดีลภายในสิ้นปี 64 (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          “สบาย เทคโนโลยี” จ่อปิดความร่วมมือ-JV-M&A อีก 5-7 ดีล ภายในสิ้นปี 64 ล่าสุดบอร์ดอนุมัติร่วมทุน TERO จัดตั้ง “เทโร สบาย” (TRSB) ถือหุ้น 50% มูลค่า 10 ล้านบาท ติดตั้งและดูแลระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ-ขายสื่อโฆษณาบนตู้

21/10/2021 09:23