PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
ออมหุ้นต่างประเทศ

ออมหุ้นต่างประเทศ
 
ด้วยเงินออมเริ่มต้น 10,000 บาท สามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยง รวมถึงสามารถลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีให้ซื้อขายในประเทศ ผ่านตลาดหุ้นสหรัฐ โดยนับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมาตลาดหุ้นสหรัฐทำ All time high อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตลาดสหรัฐเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง และมีบริษัทชั้นนำมากมาย

การลงทุนในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป ใช้หลักทฤษฎี Dollar-Cost Averaging ซึ่งเป็นการลงทุนด้วยเงินที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน วิธีนี้จะทำให้ท่านสามารถซื้อหุ้นได้จำนวนมากขึ้นเมื่อราคาต่ำลงและจะซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยลงเมื่อราคาสูงขึ้น เหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวน ด้วยวิธีการลงทุนอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอ ท่านสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาวที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ด้วยหุ้นพื้นฐานดี โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจังหวะในการเข้าซื้อ
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม ออมหุ้นต่างประเทศ (อัพเดท เมื่อ ม.ค. 2564)

ประเทศที่ลงทุน (ตลาด)

สหรัฐอเมริกา (ตลาด NYSE และ ตลาด NASDAQ)

เงินลงทุนเริ่มต้น
10,000 บาท (เพิ่มทีละ 5,000 บาท)
วันที่ลงทุน
5th ของ ทุกเดือน (T date)
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ลงทุน
(15 หลักทรัพย์ และ 5 ETFs)
กลุ่ม A : เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้น 10,000 บาท
AAPL, DIS, NIKE
IAU, HERO, EBIZ, BOTZ, IXUS, MCHI, VT, ARKK
กลุ่ม B : เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้น 20,000 บาท
V, MSFT, BRKb, FB, EL
QQQ, VOO
กลุ่ม C : เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้น 30,000 บาท
MA, NVDA
ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์
 • คัดเลือกผ่านด้วย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 • มีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน (มกราคม และ กรกฎาคม)
ค่าคอมมิชชั่น
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 1. ค่าคอมมิชชั่น 0.35% ต่อรายการ (ขั้นต่ำที่ 19.29 USD) *ยังไม่รวมVAT
 2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ
  • โอนเงินไปต่างประเทศ : 50 บาท (สำหรับโครงการออมหุ้นต่างประเทศเท่านั้น)
  • โอนเงินกลับประเทศ : 2,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 0.00221%+ ต่อรายการ  (สำหรับรายการขายเท่านั้น)
วิธีการชำระเงิน
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) 1 วันทำการ ก่อนวันลงทุน (T-1)
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
อัตราแลกเปลี่ยนซื้อถั่วเฉลี่ยเงินโอน ณ วันที่ทำรายการ
วิธีขายหลักทรัพย์
 1. ขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (ค่าคอมมิชชั่น 0.35%)
 2. ขายด้วยตนเองผ่าน POEMS SG 2.0 (ค่าคอมมิชชั่น 0.25%)
เริ่มต้นลงทุน
 1. ต้องมีบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ/ เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศกับบริษัท
 2. ต้องเซ็นสัญญาออมหุ้นต่างประเทศ และเลือกแพ็คเกจการลงทุน
เปลี่ยนแปลง ยุติ หรือ พักการลงทุน

ใช้แบบฟอร์ม สำเนา หรือ ตัวจริง  “ใบคำสั่งโครงการออมหุ้นต่างประเทศ” ดาวน์โหลดที่นี่
ส่งมาที่ฝ่าย Global Markets 5 วันทำการก่อนวันลงทุน

 
 

ตารางแสดงอัตราผลตอบแทนของหุ้นในบัญชีออมหุ้น
 

กลุ่ม A ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อเดือน/หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทน
รวมต่อปี (%)
ชื่อย่อ ชื่อบริษัท อุตสาหกรรม 2017 2018 2019
DIS Walt Disney Company Broadcasting & Cable TV 2.85 -0.78 33.16
INTC Intel Corporation Semiconductors 28.09 2.40 28.99
NKE Nike Inc. Footwear 22.06 18.39 38.04
SBUX Starbucks Corporation Retail (Grocery) 6.26 13.70 43.81
WMT Walmart Inc Retail (Grocery) 45.99 -4.10 29.10
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF (Equity) 26.60 -14.65 21.27
IAU iShares Gold Trust ETF (Commodity) 12.10 -3.00 17.89
VT Vanguard Total World Stock Index ETF (Equity) 22.83 -10.08 26.19
 
กลุ่ม B ลงทุนขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือน/หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทน
รวมต่อปี (%)
ชื่อย่อ ชื่อบริษัท อุตสาหกรรม 2017 2018 2019
BRKb Berkshire Hathaway B Insurance (Prop.& Casualty) 21.62 0.69 11.69
FB Facebook Inc. Computer Services 51 -27.74 51.28
EL Estee Lauder Companies Inc  Personal & Household Prods. 65.64 3.17 57.40
MCD McDonald's Corporation Restaurants 46.36 4.17 14.24
MSFT Microsoft Corporation Software & Program 38.55 19.87 57.15
V Visa Inc.- Class A Business Services 43.88 15.89 41.92
QQQ Invesco QQQ Trust ETF (Equity) -1.99 -1.15 38.02
VOO Vanguanrd S&P 500 ETF ETF (Equity) 20.43 -4.93 30.5
 
กลุ่ม C ลงทุนตั้งแต่ 30,000 บาท ต่อเดือน/หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทน
รวมต่อปี (%)
ชื่อย่อ ชื่อบริษัท อุตสาหกรรม 2017 2018 2019
AAPL Apple Inc Communications Equip. 47.15 -6.64 86.98
MA MasterCard Inc Consumer Services  44.20 24.72 57.81
NVDA NVDIA Corporation Semiconductors 89.98 -32.58 73.01
GOOGL* Alphabet Inc.- Class A Computer Services 30.37 -2.63 26.99

หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนรวม คือ ส่วนต่างราคาปิด ณ สิ้นปีกับ ราคาปิด ณ ต้นปี บวกด้วยอัตราเงินปันผล
ข้อมูล ณ เดือน ,กรกฎาคม 2563

 
 
 

การเปิดบัญชีออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป (Phillip Global Share Builders Plan) ท่านสามารถทำได้ 2วิธีดังนี้

1. การสมัครโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฟิลลิป  ที่สำนักงานใหญ่, สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ทุกสาขาของ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) หรือ  โทรศัพท์: 02 635 3055

2. Download ชุดบัญชีออมหุ้นต่างประเทศ 

เอกสารการเปิดบัญชี 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีกับทางฟิลลิป สำหรับผู้ที่มีบัญชีกับทางฟิลลิปแล้ว
ใบคำขอเปิดบัญชี  ดาวน์โหลด ใบคำขอเปิดบัญชี  ดาวน์โหลด
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ใบคำสั่งโครงการออมหุ้นต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด    

* หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และห้ามใช้กระดาษ reuse
 

กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่
แผนก Global Markets

 
บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)
   ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 


หมายเหตุ เพื่อเตรียมพร้อมออมหุ้นกับฟิลลิปท่านต้องเปิดบัญชีโดยได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีเรียบร้อยก่อนวันลงทุนอย่างน้อย 5 วันทำการและธนาคารอนุมัติการสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) แล้วอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันลงทุน