วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 17:07 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.38.0
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.38.0 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- New : [Graph] touch to view price and datetime on graph

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

2/9/2021 17:07