วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 19:21 น.
    หุ้นสามัญของ UBE เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2564
         
หุ้นสามัญของ UBE เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE)
ราคา IPO (บาท) : 2.40
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เอทานอล แป้งมันสำปะหลัง แป้งฟลาวมันสำปะหลัง รวมถึงผลิตภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ

29/9/2021 19:21