วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 19:20 น.
    หุ้นสามัญของ CPANEL เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2564
         
หุ้นสามัญของ CPANEL เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) (CPANEL)
ราคา IPO (บาท) : 6.00
ลักษณะธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป

29/9/2021 19:20