วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 20:29 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version 2.35.1
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version 2.35.1 ผ่านทาง Apple Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- OTP Password change to be 6 digits (Menu SBP Opening account)
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

30/9/2021 20:29