วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 20:29 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version 2.35.2
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version 2.35.2 ผ่านทาง Apple Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug : [BidOffer] ไม่เห็นราคาซื้อขาย
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1/10/2021 20:29