วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 13:04 น.
    หุ้นสามัญของ SVT เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2564
         
หุ้นสามัญของ SVT เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SVT)
ราคา IPO (บาท) : 2.54
ลักษณะธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "SUNVENDING "

4/10/2021 13:04