วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 17:43 น.
    หุ้นสามัญของ HENG เริ่มซื้อขายวันที่ 19 ตุลาคม 2564
         
หุ้นสามัญของ HENG เริ่มซื้อขายวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (HENG)
ราคา IPO (บาท) : 1.95
ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

18/10/2021 17:43