วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 17:27 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.41.0
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.41.0 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug : [Theme] DarkMode Font and background are the same color

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

26/10/2021 17:27