วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 11:00 น.
    หุ้นสามัญของ DPAINT เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ตุลาคม 2564
         
หุ้นสามัญของ DPAINT เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (DPAINT)
ราคา IPO (บาท) : 7.50
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

27/10/2021 11:00