วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 15:36 น.
    หุ้นสามัญของ TFM เริ่มซื้อขายวันที่ 29 ตุลาคม 2564
         
หุ้นสามัญของ TFM เริ่มซื้อขายวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TFM)
ราคา IPO (บาท) : 13.50
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา  และอาหารสัตว์บก

28/10/2021 15:36