วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 10:30 น.
    หุ้นสามัญของ JP เริ่มซื้อขายวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
         
หุ้นสามัญของ JP เริ่มซื้อขายวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (JP)
ราคา IPO (บาท) : 7.00
ลักษณะธุรกิจ : พัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท

1/11/2021 10:30