วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 16:12 น.
    หุ้นสามัญของ ONEE เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
         
หุ้นสามัญของ ONEE เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE)
ราคา IPO (บาท) : 8.50
ลักษณะธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิง ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ คือการเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ จนถึงปลายน้ำ คือ การเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบคลุมทั้งช่องทาง ออฟไลน์และ ออนไลน์

4/11/2021 16:12