วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 10:39 น.
    หุ้นสามัญของ BE8 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
         
หุ้นสามัญของ BE8 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (BE8)
ราคา IPO (บาท) : 10.00
ลักษณะธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau

5/11/2021 10:39