วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 10:43 น.
    การย้ายหลักทรัพย์ ITEL และ TPAC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
         
การย้ายหลักทรัพย์ ITEL และ TPAC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
         
เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL)
ตลาดรองเดิม : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : เทคโนโลยี
ตลาดรองใหม่ : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจใหม่ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทใยแก้วนำแสง บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์
วันที่มีผล : 08 พ.ย. 2564
         
เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท - บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (TPAC)
ตลาดรองเดิม : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : สินค้าอุตสาหกรรม
ตลาดรองใหม่ : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจใหม่ : บรรจุภัณฑ์
ลักษณะธุรกิจ : ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป
วันที่มีผล : 08 พ.ย. 2564

5/11/2021 10:43