วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 18:28 น.
    หุ้นสามัญของ PIN เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
         
หุ้นสามัญของ PIN เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (PIN)
ราคา IPO (บาท) : 3.90
ลักษณะธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่พาณิชยกรรม และประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อเช่าและขายสำหรับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงลงทุนและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (PPF)

8/11/2021 18:28