วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 09:21 น.
    การย้ายหลักทรัพย์ AIE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
         
การย้ายหลักทรัพย์ AIE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
         
เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท - บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
ตลาดรองเดิม : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : ทรัพยากร
ตลาดรองใหม่  : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจใหม่ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันปาล์มโอเลอีน กลีเซอรีนบริสุทธิ์ รวมถึงจัดจำหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
วันที่มีผล : 11 พ.ย. 2564

10/11/2021 09:21