วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 11:28 น.
    การย้ายหลักทรัพย์ CMC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
         
การย้ายหลักทรัพย์ CMC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
         
เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท - บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC)
ตลาดรองเดิม : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรองใหม่ : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจใหม่ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยเน้นพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก
วันที่มีผล : 12 พ.ย. 2564

11/11/2021 11:28