วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 09:21 น.
    KTBSTMR เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
         
KTBSTMR เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ชื่อกองทรัสต์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBSTMR)
ชื่อย่อ : KTBSTMR
หมวดอุตสาหกรรม : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม  : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 15 พ.ย. 2564
จำนวนหน่วย (หน่วย)  : 301,500,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย) : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)  : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ) : 1. ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าและ/หรือโรงงาน 3 โครงการ คือ โครงการ ริช แอสเซ็ท โครงการเอสที บางบ่อ และโครงการเอสที บางปะอิน และ 2. ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานและคอมมูนิตี้มอลล์ โครงการซัมเมอร์ฮับและโครงการซัมเมอร์ฮิลล์
ผู้จัดการกองทรัสต์  : บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ทรัสตี  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ : บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด (โครงการริช แอสเซ็ท) และบริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด  (โครงการเอสที บางบ่อ โครงการเอสที
บางปะอิน โครงการซัมเมอร์ฮับ และโครงการซัมเมอร์ฮิลล์)

12/11/2021 09:21