วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 16:44 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.42.0
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.42.0 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 พ.ย. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug : Summary not show "Industry" and "Sector"
- Fixed bug : Transfer request (Realtime ATS)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

15/11/2021 16:44