วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 14:30 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.43.1
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.43.1 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Feature : Support upload file with camera

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

23/11/2021 14:30