วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 14:42 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version 2.36.0
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version 2.36.0 ผ่านทาง Apple Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 24 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Feature : [3D Touch] New feature for shortcut menu
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

23/11/2021 14:42