PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
17/08/2021
จีดีพีสะบักสะบอมปี 64 โตแค่ 1% (ที่มา: ไทยรัฐ)

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2/64 ขยายตัว 7.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/63 ที่ติดลบถึง 12.1% เป็นการปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง 2.6% ของไตรมาส 1/64 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/64 ขยายตัวจากไตรมาสแรก 0.4% ซึ่งในทางเทคนิคเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวและยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย แต่เริ่มมีโมเมนตัมของการขยายตัวที่ลดลง จากผลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อรวมครึ่งแรกของปี 64 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2% ขณะที่ตลอดปี 64 คาดขยายตัว 0.7-1.2% แม้ลดลงจาก 1.5-2.5% ในการประมาณการครั้งก่อน แต่ถือเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากการติดลบ 6.1% ในปี 63
<< ย้อนกลับ