PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
20/08/2021
โล่งอกคลังชงครม.ต่อแวต 7% (ที่มา: เดลินิวส์)

หวั่นซ้ำเติมวิกฤติเศรษฐกิจ ชี้ไฮเทคดันเก็บภาษีตามเป้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณาคงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% (รวมภาษีท้องถิ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีก หลังจากภาษีเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 โดยคาดว่าจะเสนอขยายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกไปอีก 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน และอัตราส่วนหนึ่งของภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
<< ย้อนกลับ