PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
09/09/2021
สมุยปรับแผน-เที่ยวไม่ต้องกักตัว (ที่มา: ข่าวสด)

นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย เห็นชอบปรับรูปแบบการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของโครงการสมุย พลัส โมเดล เป็นรูปแบบไม่ถูกกักตัว ในทันทีที่ผลการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ออกมาว่าไม่ติดเชื้อ เหมือนกับที่ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ทำอยู่
<< ย้อนกลับ