PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
19/10/2021
กระทุ้งอีกช้อปดีมีคืน 2 แสนบ. (ที่มา: เดลินิวส์)

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยถึงผลสำรวจผู้บริหารกลุ่มค้าปลีก ค้าส่ง และบริการ เรื่อง ภาคการค้าปลีกและบริการพร้อมเปิดประเทศ ภายใต้เงื่อนไขมิติเศรษฐกิจและสาธารณสุข ว่า กลุ่มค้าปลีกฯ เห็นด้วยกับการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติให้เข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว แต่ขอให้รัฐบาลเตรียมพร้อมควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 จริงจังและเข้มข้น รวมทั้งเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ของประชากรทั้งประเทศภายในปีนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ เพียงพอถึงปี 65 และการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงชุดตรวจ เอทีเค ที่สะดวกและราคารับได้
<< ย้อนกลับ